Usuwanie zębów

usuwanie zęba pacjentceEkstrakcja, czyli chirurgiczne usuwanie zębów, to zabieg ostateczny, wykonywany w sytuacji, kiedy nie ma już możliwości zastosowania innych, zachowawczych metod leczenia. Polega ona na wyeliminowaniu zęba (bądź jego fragmentu) z zębodołu. To zabieg inwazyjny oraz skomplikowany, dlatego powinien być wykonywany przez doświadczonego stomatologa-chirurga. Jego przeprowadzenie wymaga od dentysty niezwykłej precyzji. Później pacjent bezwzględnie powinien stosować się do zaleceń pozabiegowych.

Wskazania do usunięcia zęba

Ekstrakcja to ostateczność, ale w niektórych przypadkach należy przeprowadzić ją bezwzględnie. Oto kliniczne wskazania, skłaniające do podjęcia decyzji o usunięciu zęba:

 • choroby tkanek zęba: zapalenie miazgi zębów mądrości; zmiany martwicze i zgorzel miazgi zębów wielotrzonowych (jeśli nie jest możliwe podjęcie leczenia endodontycznego, ponieważ kanały są niedrożne lub bardzo zakrzywione); zęby zniszczone w takim stopniu, który uniemożliwia ich odbudowę;
 • przyczyny chirurgiczne: głębokie złamanie zęba wielokorzeniowego w przypadku, kiedy nie można wykonać zabiegu amputacji lub hemisekcji; złamanie korony zęba poniżej brzegu kości, uniemożliwiające wykonanie rekonstrukcji protetycznej; skośne i podłużne złamania korzenia; przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych w zębach wielokorzeniowych, jaki i jednokorzeniowych w sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia leczenia zachowawczego lub znane są przeciwwskazania do resekcji wierzchołka. Wskazane do usunięcia są także: bolesne zęby zatrzymane (czyli takie, które są pod względem anatomicznym wykształcone prawidłowo, ale tkwią w kości szczęki lub żuchwy), zęby zatrzymane, które przesuwają zęby sąsiednie; utrudnione wyrzynanie „ósemek” bez rokowania na prawidłowy przebieg procesu, zęby których tkanka jest na tyle zniszczona, że jej odbudowa jest niemożliwa, a także zęby których korzenie są bardzo zakrzywione. Usuwa się także zęby zgorzelinowe, które tkwią w szczelinie złamania kości oraz zęby zdrowe, jeżeli uniemożliwiają prawidłowe nastawienie odłamów złamania w obrębie kości szczęki;
 • zalecenia protetyczne: pojedyncze zęby w szczęce; jeśli nie można przeprowadzić leczenia ortodontycznego, usuwane są zęby ustawione poza łukiem;
 • zalecenia ortodontyczne: potrzeba stworzenia miejsca dla ustawionych poza łukiem zębów (ekstrakcje zdrowych zębów); usunięcie zawiązków ósmych zębów, jeśli mamy do czynienia ze stłoczeniem bądź poprzednim wysunięciem żuchwy;
 • zalecenia periodontologiczne: rozchwianie zęba III stopnia w skali Entina (kiedy ząb jest ruchomy w kierunku przednio-tylnym, przyśrodkowo-bocznym lub pionowo wzdłuż swojej osi długiej); nawrotowe przyzębne ropnie, niepoddające się leczeniu zachowawczemu ani chirurgicznemu;
 • przyczyny jatrogenne (ujawniające się jako wynik błędów w sztuce lekarskiej): ząb z perforacją kanału korzeniowego lub dna komory; złamanie narzędzia dentystycznego w czasie leczenie kanałowego przekraczające otwór wierzchołkowy i wywołujące stan zapalny znajdujących się w pobliżu tkanek (ekstrakcję przeprowadza się, kiedy nie ma możliwości zrobienie resekcji wierzchołka);
 • przyczyny doraźne: choroby zębów i przyzębia u chorych obłożnie lub psychicznie; chore tkanki twarde lub tkanki przyzębie znajdujące się w polu promieniowania planowanych zabiegów radioterapeutycznych;
 • przyczyny ogólnoustrojowe: ząb martwy, zgorzelinowy lub ze zmianami okołowirzchołkowymi leczone w okresie remisji chorób takich jak: zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanek gałki ocznej, nerwu wzrokowego, choroby reumatyczne, alergiczne, skóry.

Kiedy nie przeprowadzamy ekstrakcji zębów

Przyczyn do wykonania ekstrakcji jest wiele i mogą one mieć różne podłoże, są jednak sytuacje, kiedy zębów usuwać nie można. Mowa wtedy o przeciwwskazaniach bezwzględnych lub względnych, kiedy pacjenta należy do zabiegu ekstrakcji przygotować. Przeciwwskazaniem może być stan miejscowy – w pobliżu zęba lub niedobra ogólna kondycja organizmu pacjenta.

Przeciwwskazania bezwzględne

Ząb tkwiący w naczynku krwionośnym lub w guzie nowotworowym czy jego sąsiedztwie.

Przeciwwskazania względne o charakterze miejscowym

 • opryszczka,
 • szczękościsk,
 • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy istnej,
 • zęby znajdujące się w polu promieniowania w przypadku planowanej radioterapii.

Przeciwwskazania względne o charakterze ogólnoustrojowym

 • cukrzyca,
 • epilepsja,
 • ciąża,
 • menstruacja,
 • anemia,
 • ostra oraz przewlekła białaczka,
 • skazy płytkowe (trombocytapatia, trombocytopenia),
 • skazy osoczowe (choroba Hillebranda, hemofilia typu A, B, C);
 • nadczynność gruczołu tarczycy;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • choroby serca oraz naczyń (dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, stan po operacji kardiochirurgicznej);
 • choroby: zakaźne, nerek i wątroby, psychiczne;
 • odczyny popromienne.

W przypadku chorób ogólnoustrojowych przed ekstrakcją wymagana jest konsultacja z lekarzem internistą, kardiologiem, hematologiem, diabetologiem lub innym specjalistą. Jeśli zdiagnozowane są poważniejsze choroby, usunięcie zęba wykonywane jest w warunkach szpitalnych.

Prawidłowe usunięcie zęba umożliwia jego bezproblemowe odtworzenie

Zabieg ekstrakcji wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, a niekiedy także w ogólnym. W jego trakcie zawsze dbamy o to, aby nie uszkodzić twardych i miękkich tkanek otaczających usuwany ząb (tzw. atraumatyczne usuwanie zębów), co ma ogromne znaczenie w późniejszym przebiegu procesu rekonwalescencji oraz jest niezwykle istotne wówczas, gdy planowane jest wszczepienie implantu w miejsce usuniętego zęba. Aby uniknąć zaniku tkanki kostnej w miejscu ekstrakcji zalecane jest wypełnienie zębodołu substancją kościozastępczą (np. Bio-Oss) w połączeniu z membraną zaporową (np. Bio-Gide). Jest to w chwili obecnej najskuteczniejsza profilaktyka przyspieszająca gojenie oraz umożliwiająca w przyszłości odbudowę utraconego zęba.

W naszym gabinecie w Legnicy wykonujemy zabiegi ekstrakcji, a także odtwarzamy utraconą tkankę kostną i przygotowujemy ją do późniejszych zabiegów implantologicznych oraz protetycznych, które także mogą Państwo znaleźć w naszej ofercie.