Galeria chirurgia

1. Usunięcie guza o średnicy 3 cm przy pomocy lasera oraz unieruchomienie rozchwianego  zęba do zębów sąsiednich.

2. Pokrycie recesji przy przy koronie mostu.

rec23. Recesja dziąsła górnej trójki, powodująca nadwrażliwość oraz zły efekt estetyczny. Pobranym przeszczepem tkanki łącznej z podniebienia pokryłem recesję, uzyskując bardzo dobry efekt estetyczny oraz zniesienie nadwrażliwości.

recesjaa-horz

4. Zatrzymana dolna ósemka oraz zmiana o charakterze zębiaka (łagodny guz kości zbudowany z tkanek twardych zęba – zaburzenie rozwojowe). Przeprowadziłem zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu guza kości oraz zęba zatrzymanego. Guz przesłałem do badania histopatologicznego. Wynik badania potwierdził rozpoznanie kliniczne.

zębiak2-horz

5. Zatrzymana górna ósemka z kolbowatymi korzeniami.

ząb z-horz