Galeria implantologia

1. Bezzębie w szczęce, braki boczne w żuchwie. W górnym łuku wszczepiłem 4 implanty, wykonałem belkę i wspartą na niej protezę. W żuchwie wykonałem protezę wspartą na 4 miniimplantach.

2. Proteza na belce. U pacjenta z bezzębiem wszczepiłem 4 implanty. Po 4 miesiącach wykonano frezowaną belkę tytanową oraz protezę szkieletową bez płyty podniebiennej.

3. Miniimplanty i proteza szkieletowa. W tym przypadku nie można było wykonać standardowej protezy szkieletowej, ponieważ pochylenie zębów do języka blokowało możliwość jej włożenia. Po założeniu dwóch miniimplantów można było wykonać protezę bez klamer z przodu. Miniimplanty oprócz utrzymania protezy stanowią podparcie, dzięki któremu nie uciska ona dziąsła.

4. Pojedyncze korony oraz most na implantach. Na dole po stronie lewej wszczepiłem 2 implanty i wykonałem na nich pojedyncze korony, po stronie prawej wszczepiłem 2 implanty, wykonałem na nich most 3 punktowy – protetyka na implantach przykręcana. Dodatkowo na prawej dolnej czwórce wymieniłem stara koronę na pełnoceramiczną.

implzeby45. Proteza szkieletowa oparta na 3 miniimplantach. Dzięki osadzeniu protezy na miniiplantach uzyskano dobrą stabilizację protezy oraz uniknięto klamry na górnej jedynce.

miniipl3

6. Pojedyncza korona pełnokonturowa, przykręcana na implancie górnej prawej szóstki.

implkor37. Protezy oparte na 10 miniimplantach (6 w szczęce  i 4 w żuchwie). U pacjenta na jednej wizycie usunąłem most oparty na górnych trójkach (z masywnymi zmianami wokół korzeni), wszczepiłem 6 miniimplantów w szczęce, 4 w żuchwie.  Na tej samej wizycie pobrałem wyciski do protez szkieletowych opartych na wszczepionych miniimplantach.

miniimpl28. Proteza oparta na 3 miniimplantach. U pacjentki z bezzębiem  i masywnym zanikiem kości założyłem 3 miniimplanty (czarnym markerem zaznaczono ujścia nerwów bródkowych) oraz wykonałem protezę całkowitą wzmocnioną szkieletem metalowym.

miniimpl1

9. Proteza szkieletowa oparta na cyfrowo frezowanej belce (wspólnie z dr Markiem Łuciukiem). W pierwszym etapie usunęliśmy dwa zęby, podpierające do tej pory zwykłą protezę na dwóch zatrzaskach. Zębodoły wyozonowałem, aby zredukować ilość bakterii w polu operacyjnym. Po zabiegu wszczepienia 4 implantów pole operacyjne ponownie wyozonowałem. Na czas integracji implantów z kością starą protezę podparłem na dwóch miniimplantach tymczasowych. Po 2 miesiącach gojenia odsłoniliśmy implanty i pobraliśmy wycisk do protetyki. Pacjent otrzymał jednoczęściową, frezowaną cyfrowo belkę oraz protezę szkieletową na zatrzaskach, dających mocne podparcie i utrzymanie ruchomej protezy.

belka1

10. Pojedynczy implant, w miejscu zęba 24. Korona metalowo-porcelanowa.

implkor1

11. Pojedynczy implant, w miejscu zęba 34. Korona metalowo-porcelanowa.

impl1

12. Proteza szkieletowa, oparta na 4 implantach oraz belkach z zatrzaskami. Ze względy na silny odruch wymiotny zrezygnowałem w zasadzie z płyty podniebiennej. Oprócz tego, że proteza nie drażni podniebienia miękkiego, daje to dodatkowe korzyści takie jak szybsza adaptacja pacjenta, prawidłowe odczuwanie temperatury i faktury pokarmów.

page