Galeria protetyka

1. Liczne braki zębowe, nieprawidłowe pozycje i odległości zębów. W szczęce wykonałem protezę szkieletową zatrzaskującą się na wkładach, a w żuchwie wykonałem tzw. pracę kombinowaną, czyli ruchomą protezę mocowaną do stałego mostu.
2. Brak siekaczy górnych, zgryz głęboki, brak podparcia na zębach ze względu na dużą dysproporcję szerokości łuku zębowego górnego i dolnego. Leczenie pacjentki rozpocząłem od higienizacji i likwidacji stanu zapalnego dziąseł. Po przygotowaniu zębów (leczenie kanałowe, wkłady, szlifowanie) wykonałem most w górnym łuku. Dolny łuk zębowy rozszerzyłem protezą szkieletową wspartą na zębach, co pozwoliło uzyskać w miarę prawidłowy zgryz.
3. Całkowite próchnicowe zniszczenie koron zębów, próchnica korzeni. Usunąłem jeden ząb, pozostałe przeleczyłem kanałowo i odbudowałem wkładami z włókna szklanego. Na tak przygotowanych zębach wykonałem dwa mosty 3-punktowe i 5 pojedynczych koron.
protklas24. Wymiana starego mostu i akrylowych koron na most 10-punktowy metalowo-porcelanowy.
protklas15. U 36-letniego pacjenta wykonałem pojedyncze korony pełnoceramiczne w zębach od górnej prawej trójki do górnej lewej dwójki oraz most pełnoceramiczny od trójki do piątki po stronie lewej.
licowki-przedpo2
6. Przebarwione polekowo zęby, górna lewa jedynka przechylona do podniebienia, brak miejsca na prawidłową szerokość korony. Wykonałem korony pełnoceramiczne na 8 górnych, przednich zębów.
licowki-przedpo1
7. Przebarwienia, niewielkie ubytki próchnicowe oraz starte brzegi sieczne górnych jedynek. Wykonałem licówki na 3 z 4 zębów siecznych oraz koronę pełnoceramiczną na pozostały siekacz (ze względu na leczenie kanałowe oraz duże wypełnienie).
licowki
8. 40-letni pacjent z licznymi brakami zębów, głównie w odcinku bocznym (brak stref podparcia z tyłu). Zwarcie obniżone, zęby przednie starte.
protA1
Szczękę odbudowałem protetycznie za pomocą pracy kombinowanej (most z zatrzaskami oraz proteza szkieletowa), w żuchwie wykonałem protezę szkieletową.
Stała część pracy protetyczna osadzona na górnych zębach.
protA2
Ruchoma część pracy (protezy szkieletowe) osadzona w jamie ustnej.
protA3
9. 52-letnia pacjentka ze zgryzem krzyżowym strony prawej, korzeniami zębów w odcinku przednim i po stronie lewej.
Usunąłem korzenie, po wygojeniu dziąsła wykonałem pojedynczą koronę oraz 8-punktowy most metalowo-porcelanowy na złocie (zgryz krzyżowy widoczny na ostatnim zdjęciu). W dalszym etapie leczenia wykonałem dolną protezę szkieletową.
złoto