Przygotowanie do implantów

W naszym gabinecie przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego przeprowadzamy dokładną i rzetelną diagnozę. Uważamy, że dołożenie wszelkich starań na tym etapie zaoszczędza w przyszłości niemiłych niespodzianek oraz jest niezbędne w ustaleniu właściwego harmonogramu leczenia. Wykonana skrupulatnie diagnostyka skutkuje tym, że zarówno zabieg wszczepienia implantów, a także późniejsza rekonwalescencja przebiegają bez zbędnych problemów. Leczenie implantologiczne jest procesem złożonym, obejmującym u nas 5 etapów.

Etap pierwszy – diagnostyka i planowanie leczenia (1 wizyta)

Pierwszym i absolutnie koniecznym etapem każdego leczenia implantologicznego jest konsultacja ze stomatologiem oraz rutynowe badanie dentystyczne. W trakcie tej wizyty uzyskiwane są dane dotyczące ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych przez niego leków i przebytych chorób. Wówczas padają pytania o nawyki higieniczne, występowanie stanów zapalnych jamy ustnej, krwawienia z dziąseł czy też o ruchomość zębów. Diagnozowane wówczas są wszelkie prawdopodobne źródła zakażania (ubytki próchnicze, kamień nazębny, korzenie zgorzelinowe) oraz eliminowane przeciwwskazania do leczenia implantologicznego, a także ustalane konieczne do wykonania  zabiegi stomatologiczne lub ortodontyczne.

W celu wykonania poprawnej oceny warunków kostnych w jamie ustnej pacjenta, zlecane jest wykonanie CBCT czyli stożkowej tomografii komputerowej. Pozwala ono na ocenę tego, czy szerokość i wysokość wyrostka zębodołowego, czyli ilość kości, umożliwi poprawne założenie implantu. W przypadku osób starszych lub tych, które straciły uzębienie dużo wcześniej, ilość kości może być niewystarczająca do utrzymania i ustabilizowania wszczepu. W takich sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie rekonstrukcji tkanki kostnej. Oznacza to, że właściwa implantacja poprzedzona będzie zabiegiem regeneracji kości lub zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej.

Jeśli z ustaleń chirurga wynika, że ilość tkanki kostnej jest wystarczająca do przeprowadzenia zabiegu, dobiera on długość oraz średnicę implantu do indywidualnych warunków klinicznych. W przypadku obszernych ubytków w uzębieniu określana jest dodatkowo potrzebna ilość implantów oraz ich rozmieszczenie. Ma na nie wpływ rodzaj planowanej obudowy protetycznej – czy będą to pojedyncze korony, czy mosty lub protezy na implantach. Należy dodać, że jeśli ubytki zębowe są rozległe, liczba implantów będzie na ogół mniejsza niż ilość zębów, które zostaną na nich odbudowane.

W czasie tej pierwszej wizyty implantolog wyjaśnia pacjentowi przebieg całej procedury oraz omawia ewentualne zastępcze metody pozwalające na odtworzenie braków w uzębieniu.

Etap drugi – chirurgiczny, czyli implantacja (od 30 min do 3 godz.)

Zabieg polegający na wczepieniu implantu w tkankę kostną przeprowadza się w znieczuleniu, jest więc on bezbolesny. Czas jego trwania – od 30 minut do 3 godzin – uzależniony jest od liczby wszczepianych implantów.

Procedura zaczyna się przygotowaniem przez chirurga implantologia, używającego specjalistycznego wiertła, łoża kostnego, w które wprowadzony zostaje implant. Jeśli wszczep jest stabilny, lekarz zszywa tkankę miękką wokół. Implant w całości pokryty jest śluzówką, zatem na tym etapie żaden wszczepiony element nie jest widoczny. W części przypadków od razu zakładane są śruby gojące, co pozwala na pominięcie etapu 4. Szwy usuwa się 7 do 10 dni po zabiegu.

Etap trzeci – osteointegracja (do 8 miesięcy)

Natychmiast po dokonaniu wszczepienia implantu w tkance kostnej rozpoczyna się fizjologiczny proces osteointegracji, czyli jej gojenia się wokół tytanowego wszczepu. W ten sposób zyskuje on umocowanie pozwalające na obciążenie protetyczne po zakończeniu procesu. W przypadku dobrej stabilizacji implantu w kości, lekarz może zadecydować o szybkim obciążeniu implantu, czyli wykonaniu na nim pracy protetycznej. W przypadku słabej pierwotnej stabilizacji implantu lub wykonywania wokół niego odbudowy kości, lekarz decyduje o odłożeniu kontynuacji leczenia na kilka miesięcy, aby tkanki wokół implantu w pełni się wygoiły.

Etap 4 – odsłonięcie implantu (1 wizyta, 2-3-tygodniowe gojenie)

Po okresie gojenia i integracji implantu z kością lekarz odsłania go, nacinając w znieczuleniu miejscowym znajdujące się nad nim dziąsło, wykręcając śrubę zamykającą i na jej miejsce wkręcając śrubę gojącą. Po odsłonięciu dziąsło goi się przez około 2-3 tygodnie. W tym czasie pacjent może nadal używać dotychczasowego uzupełnienia protetycznego, z tym, że niekiedy wymaga ono korekty polegające ja zrobieniu miejsca na śrubę gojącą. Jej zadaniem jest profilowanie kształtu dziąsła pod zaplanowaną koronę protetyczną tak, by osiągnąć optymalny efekt estetyczny jak najbliższy naturalnemu.

Po 14-21 dniach od odsłonięcia implanty i otaczające je tkanki są przygotowane do wprowadzenia właściwego uzupełnienia protetycznego.

Etap piąty – protetyczny (2-3 wizyty)

Przebieg tej części procesu uzależniony jest od zaplanowanego wariantu uzupełnienia protetycznego, obejmuje 2-3 wizyty w gabinecie specjalisty implantologa. Pierwsza wizyta wiąże się z pobraniem wycisków protetycznych i ustaleniu z pacjentem cech indywidualnych pracy protetycznej. Przed kolejną wizytą w pracowni protetycznej wykonywane są elementy prac protetycznych, takie jak łączniki, korony, mosty, belki, protezy.

W czasie kolejnej wizyty do implantu przykręcony zostaje łącznik lub belka, a po sprawdzeniu stabilności i jakości prac lekarz przytwierdza koronę protetyczną lub osadza protezę.

Pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące właściwego utrzymywania higieny jamy ustnej, ustalony zostaje także harmonogram okresowych wizyt kontrolnych.

Proces zostaje zakończony.

Kontakt

STOMATOLOGIA Marcin Pietrzycki
ul. Kosmiczna 13/1
59-220 Legnica
Tel: (76) 8524 999

Wizyta u lekarza implantologa

Umów się już dziś na wolny termin z naszym lekarzem specjalizującym się w implantologii:

Marcin Pietrzycki
(rejestracja telefoniczna 601 14 12 99)
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 11.00 – 19.00
środa 11.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 21.00

Szymon Baciński
(rejestracja telefoniczna 601 14 12 99)
poniedziałek 15.00 – 21.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 15.00 – 21.00