Rozwiązania protetyczne. Cennik

W zależności od rozmiaru braków w uzębieniu oferujemy Państwu różny zakres usług protetycznych. Podane poniżej ceny są cenami w PLN obejmującymi koszt wykonania części implantologicznej (tj. wszczepienia implantu) oraz koszt wykonania części protetycznej (tj. protez, koron i mostów). Cena obejmuje także niezbędną ilość wizyt w gabinecie, znieczulenia, łączniki implantologiczne (czyli komponenty łączące jamę ustną z implantem stanowiące filar odbudowy protetycznej) oraz elementy pośrednie.

NIE OBEJMUJE kosztów odbudowy kości oraz kosztów tymczasowych elementów protetycznych (wykonywanych na okres leczenia).

1. Brak pojedynczego zęba

Uzupełnienie pojedynczego zęba, czy to w przestrzeni pomiędzy innymi zębami, czy też ostatniego zęba w łuku zębowym, to najkorzystniejsza sytuacja w jamie ustnej do planowanego leczenia implantologicznego. Niegdyś brak ten uzupełniany był za pomocą tradycyjnego mostu, którego wykonanie wymagało oszlifowania sąsiednich zębów, co niestety skutkowało często ich obumarciem. W chwili obecnej, dzięki ogromnemu postępowi w stomatologii, może to nastąpić w sposób całkowicie nieinwazyjny i bezpieczny dla sąsiednich zębów. Uzupełnienie pojedynczego braku przy pomocy implantu nie tylko nie ingeruje w przylegające zęby, ale  także zapobiega zanikowi tkanki kostnej po utracie naturalnego zęba, przez co poprawia umocowanie sąsiednich zębów, a także zmniejsza ich obciążenie. Wszczepienie implantów w niektórych przypadkach może nastąpić natychmiast po usunięciu zęba (ekstrakcji), co znacznie redukuje ilość zabiegów, a tym samym skraca czas rekonwalescencji.

przykład1

PRZYKŁADIMPLANT
MegaGen AnyRidge/
Dentium SuperLine
KORONAŁĄCZNY KOSZT
1 implant + jedna korona ceramiczna2300/15002 3004600/3800
1 implant + jedna korona metalowo-porcelanowa2300/150015003800/3000

Podane ceny NIE obejmują odbudowy kości i prac tymczasowych.

2. Brak dwóch lub więcej sąsiednich zębów

Brak taki może występować w przestrzeni umiejscowionej pomiędzy innymi zębami, jak i na końcu łuku zębowego. W przypadku braku dwóch sąsiednich zębów najlepszym rozwiązaniem protetycznym jest wszczepienie dwóch implantów oraz zamocowanie na nich dwóch koron. Jest to działanie sprawdzające się zarówno w przypadku braków w uzębieniu przednim, jak i bocznym.

W przypadku brakujących więcej niż dwóch sąsiednich zębów, ilość implantów, które zostaną wprowadzone, może być mniejsza niż liczba odbudowywanych zębów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mostów protetycznych na implantach. Przykładowo: by uzupełnić trzy ubytki, wystarczające jest wszczepienie dwóch implantów, stanowiących podstawę mostu protetycznego złożonego już z trzech porcelanowych koron. Takie rozwiązanie zostało przedstawione na rysunku poniżej. Implanty zostały umieszczone skrajnie, a środkowa korona „dowieszona” jako przęsło mostu. Jest to rozwiązanie nie tylko najkorzystniejsze z punktu widzenia mechaniki żucia, ale także pozwalające zmniejszyć koszty odbudowy uzupełnienia.

przykład2

PRZYKŁADIMPLANT
MegaGen AnyRidge/
Dentium SuperLine
MOSTŁĄCZNY KOSZT
2 implanty + 3 korony4 600/3 0006 000 (korony pełnoceramiczne CAD/CAM)10 600/9 000
2 implanty + 3 korony4 600/3 0004 000 (korony metalowo-porcelanowe)8 600/ 7 000
2 implanty + 4 korony4 600/3 0007 400 (korony pełnoceramiczne CAD/CAM)12 000/10 400
2 implanty + 4 korony4 600/3 0005 000 (korony metalowo-porcelanowe)9 600/8 000
3 implanty + 4 korony6 900/4 5008 300 (korony pełnoceramiczne CAD/CAM)15 200/12 800
3 implanty + 4 korony6 900/4 5005 500 (korony metalowo-porcelanowe)12 400/10 000
3 implanty + 5 koron6 900/4 5009 700 (korony pełnoceramiczne CAD/CAM)16 600/14 200
3 implanty + 5 koron6 900/4 5006 500 (korony metalowo-porcelanowe)13 400/11 000

Podane ceny NIE obejmują odbudowy kości i prac tymczasowych.

3. Całkowity brak zębów (bezzębie całkowite )

Jest to sytuacja, w której odbudowa uzębienia jest kompleksowa. Najczęściej stosowane leczenie obejmuje wykonanie tradycyjnych protez akrylowych. Nie jest to rozwiązanie najbardziej komfortowe zarówno z punktu widzenia codziennego ich użytkowania (słaba siła żucia, przemieszczanie się, nieszczelność), jak i zdrowia pacjenta. Używanie protez powoduje bowiem z czasem zanik dziąseł, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia stabilności mocowanej na nich protezy.

W przypadku bezzębia istnieje kilka rozwiązań implantologicznych mających na celu odtworzenie pełnego uzębienia.

   • Proteza mocowana na miniimplantach
    Miniimplanty zapewniają pacjentom znacznie lepszą stabilizację protezy dolnej szczęki. Stosujemy je przede wszystkim u pacjentów, u których protezy częściowe lub całkowite są niestabilne, kiedy powodują one urażanie błony śluzowej i ból przy jedzeniu, jak również w tych przypadkach klinicznych, kiedy potrzebne jest dopasowanie tytanowej śruby do węższej przestrzeni w jamie ustnej, kiedy kości jest mało i nie ma miejsca na klasyczne implanty.protminiimplanty
PRZYKŁADIMPLANTY
Dentium SlimLine
PROTEZAŁĄCZNY KOSZT
2 miniimplanty + proteza szkieletowa2 0003 5005 500
2 miniimplanty + proteza akrylowa2 00010003 000
3 miniimplanty + proteza szkieletowa3 0003 5006 500
3 miniimplanty + proteza akrylowa3 00010004 000
4 miniimplanty + proteza szkieletowa4 0003 5007 500
4 miniimplanty + proteza akrylowa4 00010005 000
6 miniimplantów + proteza szkieletowa6 0003 5009 500
6 miniimplantów + proteza akrylowa6 00010007 000
   • Tradycyjna proteza mocowana na implantach
    Jest to najprostsze rozwiązanie, jednakże znacząco poprawiające stabilność tradycyjnych protez oraz podnoszące komfort ich codziennego używania. Polega na umieszczeniu minimum dwóch implantów w żuchwie oraz minimum czterech w szczęce oraz nałożeniu na nie specjalnych łączników umożliwiających stabilne i pewne zamocowanie na nich protezy. Rodzaj łączników dobierany jest indywidualnie. Mogą to być zatrzaski typu Locator, zatrzaski kulkowe lub dodatkowa belka łącząca implanty. Oprócz zapewnienia stabilności protezy, rozwiązanie to jest bardzo praktyczne – pozwala na swobodne wyjmowanie protezy w celu jej wyczyszczenia oraz zapobiega zanikowi tkanki kostnej wokół wszczepionych implantów.

przykład4

PRZYKŁADIMPLANT
MegaGen AnyRidge/
Dentium SuperLine
PROTEZA + BELKAŁĄCZNY KOSZT
2 implanty + proteza szkieletowa na belce frezowanej4 600/3 0003 500 + 2 60010 700/9 100
3 implanty + proteza szkieletowa na belce frezowanej6 900/4 5003 500 + 3 90014 900/11 900
4 implanty + proteza szkieletowa na belce frezowanej9 200/6 0003 500 + 5 20017 900/14 700

Podane ceny NIE obejmują odbudowy kości i prac tymczasowych.

   • Odbudowa bezzębia za pomocą mostów na implantach
    W tym przypadku w żuchwie umieszczane są minimum cztery implanty, a w szczęce co najmniej sześć. Na nich mocowanych jest dwanaście koron zębów, co pozwala przywrócić naturalną wydolność żucia. Uzębienie zastępcze mocowane jest na stałe, co skutkuje tym, że nie ma konieczności wyjmowania go z ust tak jak protezy, a codzienne funkcjonowanie oraz pielęgnacja zębów nie różni się od zachowywania higieny naturalnego uzębienia.
    przykład3
PRZYKŁADIMPLANT
MegaGen AnyRidge/
Dentium SuperLine
MOSTŁĄCZNY KOSZT
4 implanty + most 12-punktowy
metalowo-porcelanowy (tylko dolny!)
9 200/6 00014 00023 200/20 000
6 implantów + most 12-punktowy
metalowo-porcelanowy
13 800/9 00015 00028 800/24 000
6 implantów + most 12-punktowy cyrkonowy13 800/9 00022 20036 000/31 200
8 implantów + most 12-punktowy
metalowo-porcelanowy
18 400/12 00016 00034 400/28 000
8 implantów + most 12-punktowy cyrkonowy
lub 3 mosty po 4 pkt
18 400/12 00024 00042 400/36 000

Podane ceny NIE obejmują odbudowy kości i prac tymczasowych.

O tym, które rozwiązanie będzie dla Państwa najkorzystniejsze, należy porozmawiać z lekarzem stomatologiem. W czasie konsultacji oceni on warunki w jamie ustnej oraz przedstawi możliwości.

Kontakt

STOMATOLOGIA Marcin Pietrzycki
ul. Kosmiczna 13/1
59-220 Legnica
Tel: (76) 8524 999

Wizyta u lekarza implantologa

Umów się już dziś na wolny termin z naszym lekarzem specjalizującym się w implantologii:

Marcin Pietrzycki
(rejestracja telefoniczna 601 14 12 99)
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 11.00 – 19.00
środa 11.00 – 19.00
czwartek 15.00 – 21.00

Szymon Baciński
(rejestracja telefoniczna 601 14 12 99)
poniedziałek 15.00 – 21.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 15.00 – 21.00